Τα νέα μας

Νέα 01

Παραγωγή περιοδικών Explorer Rethymno 2015-2016-2017

Ιστοσελίδα. www.explorerrethymno.gr

Διάβασε περισσότερα

 

Νέα 02

Παραγωγή περιοδικών .Γυρίσματα στην Κρήτη

Δίαβασε περισσότερα

 

Νέα 03

To καινούργιο τεύχος 5

το ετοιμάζουμε. Δεκέμβριος 2017

 

 Εμπειρία, επαγγελματισμός ! 

 

Καλώς ήρθατε !

Μπορείτε να να αγοράσετε τα παρακάτω βίντεο για επαγγελματική χρήση. 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Rethymno

Beaches south of Rethymno

 Sachtouria 54.8km 1 hour & 25 minutes (Rethymno Rural Road) – (Agia Galini) - Rethymno - Armeni - Spili – follow the signs - village (Sachtouria) – Kato Sachtouria sign (-Beach Agios Pavlos

(Agios Pavlos) Destination: beaches on both sides ( Ammolofi) – (Finikidia) – ( Prasoniki)

 Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο Παραλίες Νότια Σαχτούρια 

54.8χλμ 1ώρα & 25 λεπτά (-Επαρχιακή Οδός Ρεθύμνου) – (-Αγίας Γαλήνης) - Ρέθυμνο - Αρμένοι - Σπήλι - ακολουθάτε τα σήματα - χωριό (-Σαχτούρια) – (-Κάτω Σαχτούρια σήμα (-Παραλία Άγιος Παύλος

(- Αγ.Παύλος) Προορισμός: Δεξιά και αριστερά παραλίες(- Αμμόλοφοι) – (-Φοινικίδια) –(- Πρασονήσι )Σαχτούρια )54.8χλμ 1ώρα & 25 λεπτά (-Επαρχιακή Οδός Ρεθύμνου) – (-Αγίας Γαλήνης) - Ρέθυμνο - Αρμένοι - Σπήλι - ακολουθάτε τα σήματα - χωριό (-Σαχτούρια) – (-Κάτω Σαχτούρια σήμα (-Παραλία Άγιος Παύλος
(- Αγ.Παύλος) Προορισμός: Δεξιά και αριστερά παραλίες(- Αμμόλοφοι) – (-Φοινικίδια) –(- Πρασονήσι )
ΒΙΝΤΕΟΣαχτούρια )54.8χλμ 1ώρα & 25 λεπτά (-Επαρχιακή Οδός Ρεθύμνου) – (-Αγίας Γαλήνης) - Ρέθυμνο - Αρμένοι - Σπήλι - ακολουθάτε τα σήματα - χωριό (-Σαχτούρια) – (-Κάτω Σαχτούρια σήμα (-Παραλία Άγιος Παύλος (- Αγ.Παύλος) Προορισμός: Δεξιά και αριστερά παραλίες(- Αμμόλοφοι) – (-Φοινικίδια) –(- Πρασονήσι ) ΒΙΝΤΕΟ

 

Rodakino - 1hour 43 km (-Rural Road Rethymno – (Agia Galini) Turn right. There are signs for (-Selia)all the way to (-Rodakino) (Destination) signs for - (- Koraka Beach) on the right and left there are beaches – (-Limanaki) – (Hohlakia) – (Hohlakas)  (Klimata)- (Stavri) – (Kokkinos Volakas) – ( Varsamida) – (Polirizos) – (-Peristeres)

  Ρέθυμνο Παραλίες Νότια Ροδάκινο -1ώρα 43 χλμ (-Επαρχιακή Οδός Ρεθύμνου – (-Αγία Γαλήνη )Στροφή δεξιά σήματα για (-Σελιά)υπάρχουν ταμπέλες σε όλη την διαδρομή προς (-Ροδάκινο) (προορισμός) σήματα προς -

(- Παραλία Κόρακα) δεξιά -και αριστερά - υπάρχουν παραλίες – (-Λιμανάκι) – (-Χοχλάκια) – (-Χόχλακας)  (-Κλήματα )- (-Σταυρί) – (-Κόκκινου Βόλακα) – ( Βαρσαμίδα) – (-Πολύριζος) – (Περιστερές.)Ροδάκινο -1ώρα 43 χλμ (-Επαρχιακή Οδός Ρεθύμνου – (-Αγία Γαλήνη )Στροφή δεξιά σήματα για (-Σελιά) υπάρχουν ταμπέλες σε όλη την διαδρομή προς (-Ροδάκινο) (προορισμός) σήματα προς -
(- Παραλία Κόρακα) δεξιά -και αριστερά - υπάρχουν παραλίες – (-Λιμανάκι) – (-Χοχλάκια) – (-Χόχλακας) (-Κλήματα )- (-Σταυρί) – (-Κόκκινου Βόλακα) – ( Βαρσαμίδα) – (-Πολύριζος) – (Περιστερές.)
ΒΙΝΤΕΟΡοδάκινο -1ώρα 43 χλμ (-Επαρχιακή Οδός Ρεθύμνου – (-Αγία Γαλήνη )Στροφή δεξιά σήματα για (-Σελιά) υπάρχουν ταμπέλες σε όλη την διαδρομή προς (-Ροδάκινο) (προορισμός) σήματα προς - (- Παραλία Κόρακα) δεξιά -και αριστερά - υπάρχουν παραλίες – (-Λιμανάκι) – (-Χοχλάκια) – (-Χόχλακας) (-Κλήματα )- (-Σταυρί) – (-Κόκκινου Βόλακα) – ( Βαρσαμίδα) – (-Πολύριζος) – (Περιστερές.) ΒΙΝΤΕΟ

 

Melabes -beaches -Agios Georgios, next to Agia Galini Sea Resort

Παραλίες Νότια  Ρέθυμνο Μέλαμπες

Παραλίες του Αγίου Γεωργίου, δίπλα  στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Αγίας Γαλήνης

Μέλαμπες -παραλίες του (.-Αγίου Γεωργίου), δίπλα στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Αγίας Γαλήνης
Μέλαμπες
ΒΙΝΤΕΟΜέλαμπες -παραλίες του (.-Αγίου Γεωργίου), δίπλα στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Αγίας Γαλήνης Μέλαμπες ΒΙΝΤΕΟ

 

Kerames Beaches 40 km 1 hour (-Rural road – Agia Galini)Rethymno-(Armeni)-(Spili) turn right (Rural rural Kissou Kambos Keramon signs Destination beach( Agia Fotia) there are beaches on the left and on the right (Kefales) – ( Keramiano Ammoudi) –(Ligres)  (Pachia Ammos) –( Podare) – (Gialopotama)(East) (Pyrgos )

 

Κρήτη διακοπές παραλίες Κεραμές Ρεθυμνο 

40 χλμ 1 ώρα Επαρχιακή οδός  (-Αγίας  Γαλήνης) – (-Ρέθυμνο)-(-Αρμένοι)-(-Σπήλι) στροφή δεξιά  
 

Κρητη Διακοπές παραλίες Ρεθυμνο Κεραμές Παραλίες) 40 χλμ 1 ώρα (-Επαρχιακή οδός  
 – (-Αγίας Γαλήνης) – (-Ρέθυμνο)-(-Αρμένοι)-(-Σπήλι) στροφή δεξιά (επαρχιακή οδός Κισσού Κάμπος Κεραμών σήματα προορισμός παραλία( Αγία Φωτιά) δεξιά και αριστερά υπάρχουν οι παραλίες (-Κεφάλα) – (Κεραμιανό Αμμούδι) –(Λίγκρες) (-Παχιά Άμμος) –(- Ποδαρέ) –  (-Γιαλοπόταμα)(- Ανατολικά) (-Πυργος )Κρητη Διακοπές παραλίες Ρεθυμνο Κεραμές Παραλίες) 40 χλμ 1 ώρα (-Επαρχιακή οδός – (-Αγίας Γαλήνης) – (-Ρέθυμνο)-(-Αρμένοι)-(-Σπήλι) στροφή δεξιά (επαρχιακή οδός Κισσού Κάμπος Κεραμών σήματα προορισμός παραλία( Αγία Φωτιά) δεξιά και αριστερά υπάρχουν οι παραλίες (-Κεφάλα) – (Κεραμιανό Αμμούδι) –(Λίγκρες) (-Παχιά Άμμος) –(- Ποδαρέ) – (-Γιαλοπόταμα)(- Ανατολικά) (-Πυργος )(επαρχιακή οδός Κισσού Κάμπος Κεραμών σήματα προορισμός παραλία(  Αγία Φωτιά) δεξιά και αριστερά υπάρχουν οι παραλίες (-Κεφάλα) – (Κεραμιανό Αμμούδι) –(Λίγκρες)  (-Παχιά Άμμος) –(- Ποδαρέ) –   (-Γιαλοπόταμα)(- Ανατολικά) (-Πυργος )

 

Akoumia-Akoumiani Beach (-Triopetra) – (-Mikri Triopetra)

Rethymno – Agia Galini – (Armeni) – (Spili) signs Akoumia signs 35.7 km 49 minutes Rural Road Destination: beach 

Παραλίες  Νότια Ρέθυμνο

Ακούμια-Ακουμιανή Γιαλιά (-Τριόπετρα) – (Μικρή Τριόπετρα)

Οδός Ρεθύμνου – (-Αγ. Γαλήνης –( Αρμένοι) – (-Σπήλι )σήματα (-Ακούμια) σήματα 35,7 χλμ 49 λεπτά Επαρχιακή Προορισμός: παραλία

Ακούμια-Ακουμιανή Γιαλιά (-Τριόπετρα) – (Μικρή Τριόπετρα)
Οδός Ρεθύμνου – (-Αγ. Γαλήνης –( Αρμένοι) – (-Σπήλι )σήματα (-Ακούμια) σήματα 35,7 χλμ 49 λεπτά Επαρχιακή Προορισμός: παραλία 
Τριόπετρα
ΒΙΝΤΕΟ
Ακούμια-Ακουμιανή Γιαλιά (-Τριόπετρα) – (Μικρή Τριόπετρα) Οδός Ρεθύμνου – (-Αγ. Γαλήνης –( Αρμένοι) – (-Σπήλι )σήματα (-Ακούμια) σήματα 35,7 χλμ 49 λεπτά Επαρχιακή Προορισμός: παραλία Τριόπετρα ΒΙΝΤΕΟ

 

 

Rethymno

 

Megali Porta (Porta Guora) Ethinikis Antistaseos Street Megali porta

 

During the Venetian Occupation in Crete it was given the name Porta Guora in honour of the Venetian Rector Giacomo Guoro.It used to be the entrance to the city from the central wall. There was also a lion with wings, symbol of Venice, which is now in the garden of the Venetian Loggia in Rethymno.

 

 Petaladika- Τzane Bouniali Street or Petaladika.

 

Some years ago people used horses and donkeys to travel. The local blacksmiths replaced horseshoes in an area called Petaladika where the travellers could spend the night and have a meal in a hani. The house at number 63 was the residence of Ali Vafi, a Turkish merchant.

 

 Byzantine Iconostasis)(3Α- Νikiforou Foka Street and Papamichelaki Street) in the corner we see a stone (3Β-Iconostasis dating from the Byzantine period)

 

 Turkish Fountain) (Venetian doorframe) - In the middle of Νikiforou Foka Street

 

On one side of the street we see a (-Turkish Fountain) and on the other side we see a (-Venetian doorframe), Casa dei Delfini, on numbers 66 and 68.   

 

Episcopal Residence (50 Αrambatzoglou Street) The Venetian Bishop’s Residence in Rethymno. During the Ottoman Occupation, a Pasha turned this house into a Turkish bath (hammam). The Hammam ceiling is usually domed with holes. Legend has it that the number of holes on the dome shows the number of Pasha’s wives. There are nine holes on the domed ceiling of this hammam.    

 

 Historical and Folklore Museum) (6Α-Vernardou Street)It is housed in a 15th century Venetian mansion.

 

 Rethymno Conservatory) At the beginning of (7Α- Vernardou Street) a Venetian church dedicated to Santa Maria was turned into a mosque by Turks in 1657. They added a (-Μinaret) which is the tallest in Rethymno.Next to the Minaret there used to be a Turkish Kitaphane (- Muslim seminary school) (Kitap in Turkish means book) with (-symbols of the Ottoman Empire.)

 

 Turkish School) - ( Vernardou) & ( - H. Trikoupi)-(8Γ-Mikrasiaton Square)

 

The (8Δ-FirstPrimary School) is the oldest school building in Rethymno.

 

 Double doorframe) - ( Agiou Frangiskou Street) (-Entrance with double doorframe). The exterior part was built by Venetians and the interior part by Turks who connected the two parts with a pergola. On the left and on the right side there are (9Γ-Lions of Venice) and (9Δ-symbols of theOttoman Empire).

 

 St. Francis Church) - ( Agiou Frangiskou Street) The church of Agios Frangiskos is a Franciscan Church. On the doorframe of the church, (-an artichoke shape key) and (-muslim symbols).

 

 Rimondi Fountain - Titou Petychaki Square(-Rimondi Fountain) was built in 1626 by the Venetian Governor of Rethymno Rimondi. There is his (-Monogram (-in the middle and 3 lion heads with water running from their mouths). The Turkish added a (-dome) and (-Muslim religious symbols)

 

 Loggia) – On the corner of (12Α- Konstantinou Palaiologou) and (12Β-Arkadiou) street, Loggia was a social club for the Venetians. Today it is used as a selling point for exact museum copies.

 

 Saint Barbara Church)-(13Α- Agias Varvaras Street) The only church which hasn’t got a bell tower. It was given to the Christians by the Russians with the same (13Β-chandelier) we see today.

 

 The Church of Mikri Panagia (little church of Virgin Mary) - (14Α- Nikiforou Foka Street) & (14Β-Arambatzoglou Street) at (14Γ- Μ. Papaioanou Square). The church was built during the last years of the Venetian Occupation and is dedicated to Mary Magdalene.There is a unique Byzantine (14Δ- icon) of Saint Gobdelaas, the only icon of Persian saint we find in a church in Crete

 

 Megali Panagia (big church of Virgin Mary) Between (15Α-Manioudaki) and (15Β-Mousourou) Street

 

The cathedral is a three-aisled basilica without dome built in 1956. The temple has been the same since 1944. (15Γ-The bell tower) which was built in 1899 has seven bells.) The biggest bell has the name of Russian Theodor de Chiostak and the other six have the names of the six Russian regiments of soldiers.

 

16 Venetian Harbour) In 1204 the Venetians built a small harbour for commercial purposes. Because of the low water depth, no large ships could reach the harbour, so they used a small building (16Α-Customs), where the passengers waited for the boats to come and take them to the ship.  

 

 Archaeological sites in Rethymno

 

 Fortezza)-(18 Α. - Emm. Kefalogianni Avenue) The Venetian fortress was built between 1573 and 1580 by the Venetians in order to protect the citizens from Turks.

 

 Archaeological Museum of Rethymno) (19Α- Emm. Kefalogiani Avenue) next to (19Β-Fortezza). 

 

Monasteries in Rethymno

 

 Arkadi Monastery) It was probably built in the 12th century. This Sacred Monastery is a symbol of freedom for Cretans.

 

 Preveli Monastery) During the German Occupation, the monks put their lives in danger to keep the allies who fought in the Battle of Crete safe.
Preveli is also known for the Holy Cross which is associated with many miracles. It was donated by Abbot Ephraim Prevelis. It contains particles of the Holy Wood.

 

Beaches in Rethymno

 

Rethymno Beach (24Α-Sofokli Venizelou) 3 minutes 750 meters from the city centre

 

Long sandy beach with cafés - bars - restaurants - hotels – rooms to let – water sports.

 

 Beaches east of Rethymno

 

 Platanias Beach– 4 km 9 minutes from the city centre

 

Avenue Machis Kritis) & (26Β- Old National Road Heraklion - Rethymno.

 

Along the sandy beach of Rethymno βρίσκεται ο (26Γ-Platanias.) There are taverns, cafés, bars, clothes shops souvenir shops, lots of hotels and rooms to let.

 

Sfakaki – Adele – Stavromenou (27Α Avenue Machis Kritis) & (27Β- Old National Road Heraklion  -Rethymno ) 11 km – Sandy beaches with small pebbles and sandy bays with caves you can explore, like (27Γ-Maliou to riaki) and (27Δ -Geropotamos) - taverns, cafés, bars, hotels and rooms to let.

 

 Panormo) Tourist resort - 25 minutes from Rethymno ΒΟΑΚ (28Α-National Road Rethymno - Heraklion/E75/ΕΟ90 sign (Perama) (-Turn- right to Rural (-road Perama - Panormo)

 

Destination: (28Ε-Panormo) organised beaches.

 

Bali Tourist Resort)-33 km 35 minutesfrom the North Road Axis of Crete (29Α-National Road Rethymno – Heraklion) /E75/ΕΟ90 33.8 km, 35 minutes Turn to (29Β-Bali)

 

Destination: (-Many small well organized beaches.)

 

Beaches west of Rethymno

 

 (Gerani) – (Episkopi) (31Β-North Road Axis of Crete/National Road Chania) – (31Γ-Rethymno -Gerani) 6km -Episkopi 9km 10 minutes from the centre of Rethymno -Sandy beach with beach barrestaurants rooms to let -(31Δ Petre Beach) (- Gerani Beach) –( Episkopi)

 

 

Μεγάλη πόρτα (Πύλη Guora) Εθνικής Αντιστάσεως Μεγάλη πόρτα

Στα χρόνια της Ενετοκρατίας λεγόταν Πύλη Guora προς τιμή του βενετού ρέκτορα Τζάκομο Γκουόρο.Ήταν η είσοδος της πόλης από το κεντρικό τοίχος που άρχιζε να χτίζεται το 1540. Λείπει το φτερωτό λιοντάρι σύμβολο τις Βενετίας που βρίσκεται στηναυλή της ενετικής Λότζια στο Ρέθυμνο.

Πεταλάδικα)- Οδός Τζάνε Μπουνιαλή ή Πεταλάδικα.

Πριν κάποια χρόνια το μεταφορικό μέσο τις εποχής ήταν το άλογο και το γαϊδούρι. Τα άφηναν στα πεταλάδικα  για να αλλάξουν πέταλα .Υπήρχαν και τα λεγόμενα χάνια (ταβέρνες - δωμάτια) που έμεναν ή έτρωγαν .Ένα τούρκικο μέγαρο του Αλή Βαφή σώζεται στο νούμερο 63. Σήμερα εκεί βρίσκεται το σπίτι του Προσκοπισμού.  

Εικονοστάσι Βυζαντινής περιόδου) . Οδός Νικηφόρου Φωκά και οδός Παπαμιχελάκη) στη γωνία συναντάμεένα (3Β-Εικονοστάσι Βυζαντινής περιόδου)

Τουρκική Κρήνη,) .(-Βενετσιάνικο θύρωμα).-  Στη μέση της οδού Νικηφόρου Φωκά.

Από τη μια μεριά βλέπουμε μια Τουρκική Κρίνη, ακριβώς απέναντι βλέπουμε ένα Βενετσιάνικο θύρωμα) το Casa dei Delfini στο νούμερο 66 και 68.   

Επισκοπικό Μέγαρο. (-Οδός Αραμπατζόγλου 50 Tο παλιό Επισκοπικό Μέγαρο όπου έμενε ο Λατίνος Επίσκοπος της πόλης του Ρεθύμνου. Όταν ήρθαν οι Τούρκοι το σπίτι το πήρε ένας Τούρκος Πασάς και το έκανε χαμάμ. Όπως ξέρετε, τα Χαμάμ έχουν τρύπες στον ουρανό. Λένε ότι οι τρύπες είναι όσες γυναίκες έχει ο Πασάς. Το χαμάμ αυτό έχει εννέα τρύπες.    

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Οδός ΒερνάρδουΣτεγάζεταισε ένα βενετσιάνικο αρχοντικό του 15ου αιώνα.

Ωδείο Ρεθύμνου Στην αρχή της(- οδού Βερνάρδου)Ένας ναός βενετσιάνικος αφιερωμένος στην Σάντα Μαρία. Οι Τούρκοι άλλαξαν την αρχιτεκτονική, το μετέτρεψαν σε τζαμί το 1657. Πρόσθεσαν τον Μιναρέ )που είναι ο ψηλότερος της πόλης του Ρεθύμνου.Δίπλα ακριβός στο τζαμί ήταν το( Ιεροσπουδαστήριο) τον Τούρκων με όνομα Κιτάπ Χανέ (Κιτάπ στα τούρκικα σημαίνει βιβλίο). Υπάρχουν επάνω τα -εμβλήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τούρκικο Σχολείο) - ( Βερνάρδου) &( - Χ. Τρικούπη )-(-Πλατεία Μικρασιατών)

Το ΠρώτοΔημοτικό Σχολείο είναι το πιο παλιό κτήριο σχολείου στο Ρέθυμνο  .

 Διπλό θύρωμα) .-( Οδός Αγ. Φραγκίσκου) (-Είσοδος με διπλό θύρωμα). Το εξωτερικό θύρωμα το έφτιαξαν οι Βενετσιάνοι. Οι Τούρκοι έχτισαν ένα μικρότερο εσωτερικό θύρωμα και ανάμεσα το έντυσαν με μια κληματαριά. Δεξιά και αριστερά θα δούμε τα (-Λιοντάρια της Βενετιάς) και τα(-εμβλήματα τηςΟθωμανικής Αυτοκρατορίας) .

Εκκλησία Αγ. Φραγκίσκου) -( Οδός Αγ. Φραγκίσκου) Η εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου είναι Φράγκικη Εκκλησία. Άγιος τον φτωχών όπως τον έλεγαν οι Λατίνοι. Στο θύρωμα της εκκλησίας, (-ένα κλειδί σε σχήμα Αγκινάρας) και (-μουσουλμανικά σύμβολα.) 

 Kρήνη Ριμόντι. -Πλατεία Τίτου Πετυχάκη .Η Κρήνη μετο όνομα (-Kρήνη Ριμόντι) . Κατασκευάστηκε το 1926 από τον Διοικητή του Ρεθύμνου με το όνομα Ριμόντι. Υπάρχει το (-Μονόγραμμα του  στη μέση και 3 κεφάλια λιονταριών που τρέχουν νερό). Οι Τούρκοι πρόσθεσαν ένα θόλο θα δούμε τα γνωστά

(-εμβλήματα τις μουσουλμανικής θρησκείας )

Λότζια.-Στην οδό(- Κωνσταντίνου Παλαιολόγου) και (-Αρκαδίου) ήταν η λέσχη τον Βενετών. Σήμερα είναι ένα πωλητήριο πιστών αντιγράφων.

 Αγόρασε!  Βίντεο από το Ρέθυμνο 

Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο N1

Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο N1
ΒΙΝΤΕΟΚρήτη διακοπές Ρέθυμνο N1 ΒΙΝΤΕΟ

 

Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο N2

Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο N2 ΒΙΝΤΕΟΚρήτη διακοπές Ρέθυμνο N2 ΒΙΝΤΕΟ

Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο N3

Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο N3 ΒΙΝΤΕΟΚρήτη διακοπές Ρέθυμνο N3 ΒΙΝΤΕΟ

Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο N4

Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο N4Κρήτη διακοπές Ρέθυμνο N4

ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

 Αμάρι Γερακάρι  Κρήτη Ρέθυμνο 

 ΒΙΝΤΕΟ Αμάρι Γερακάρι Κρήτη Ρέθυμνο ΒΙΝΤΕΟ Αμάρι Γερακάρι Κρήτη Ρέθυμνο

Αμάρι Άνω Μέρος Ρέθυμνμο Κρήτη διακοπές

Αμάρι Άνω Μέρος Ρέθυμνμο Κρήτη ΒΙΝΤΕΟΑμάρι Άνω Μέρος Ρέθυμνμο Κρήτη ΒΙΝΤΕΟ

 Αμάρι Καλογέρου Κρήτη Ρέθυμνο

Αμάρι Καλογέρου Κρήτη Ρέθυμνο ΒΙΝΤΕΟΑμάρι Καλογέρου Κρήτη Ρέθυμνο ΒΙΝΤΕΟ

Αμάρι Φουρφουράς Ρέθυμνο Κρήτη διακοπές

 Αμάρι Φουρφουράς Ρέθυμνο Κρήτη
ΒΙΝΤΕΟ Αμάρι Φουρφουράς Ρέθυμνο Κρήτη ΒΙΝΤΕΟ

  Αμάρι Αποδούλου Ρέθυμνο Κρήτη

Αμάρι Αποδούλου Ρέθυμνο Κρήτη ΒΙΝΤΕΟΑμάρι Αποδούλου Ρέθυμνο Κρήτη ΒΙΝΤΕΟ

 Αμάρι Θρόνος-Κλεισίδι Ρέθυμνο Κρήτη διακοπές

 Αμάρι Θρόνος-Κλεισίδι Ρέθυμνο Κρήτη ΒΙΝΤΕΟ Αμάρι Θρόνος-Κλεισίδι Ρέθυμνο Κρήτη ΒΙΝΤΕΟ

Αμάρι φαράγγι των Πλατανιών Ρέθυμνο Κρήτη διακοπές

 Αμάρι φαράγγι των Πλατανιών Ρέθυμνο Κρήτη
ΒΙΝΤΕΟ Αμάρι φαράγγι των Πλατανιών Ρέθυμνο Κρήτη ΒΙΝΤΕΟ

 Διαδικασία Παραγωγής Τσικουδιάς  Ν2  Κρήτη διακοπές

Διαδικασία Παραγωγής Τσικουδιάς Ν2
ΒΙΝΤΕΟΔιαδικασία Παραγωγής Τσικουδιάς Ν2 ΒΙΝΤΕΟ

Κρήτη διακοπές Κατασκευή Κρητικής Λύρας

Κρήτη διακοπές Κατασκευή Κρητικής Λύρας 
ΒΙΝΤΕΟΚρήτη διακοπές Κατασκευή Κρητικής Λύρας ΒΙΝΤΕΟ

 Ρακοκάζανα Τσικουδιά Κρήτη διακοπές

 Ρακοκάζανα Τσικουδιά Κρήτη Ν1 ΒΙΝΤΕΟ Ρακοκάζανα Τσικουδιά Κρήτη Ν1 ΒΙΝΤΕΟ

 Κρητικές Συνταγές

Κρητικές Συνταγές ΒΙΝΤΕΟΚρητικές Συνταγές ΒΙΝΤΕΟ

 

Αγόρασε!  Βίντεο από ΚΡΗΤΗ 

Οι επισκέπτες της Κρήτης μπορούν να χαρούν τις πεντακάθαρες θάλασσες αλλά και να διασκεδάσουν

 

Καταδύσεις Κρήτη  διακοπές

Καταδύσεις Κρήτη Καταδύσεις Κρήτη

Ψάρεμα Κρήτη Ν2 Κρήτη διακοπές

ψάρεμα Κρήτη Ν2 ΒΙΝΤΕΟψάρεμα Κρήτη Ν2 ΒΙΝΤΕΟ

Ψάρεμα Κρήτη Ν1 Κρήτη διακοπές

ψάρεμα Κρήτη ΒΙΝΤΕΟ Ν1 ψάρεμα Κρήτη ΒΙΝΤΕΟ Ν1

Caretta- Caretta Κρήτη διακοπές

caretta- caretta ΒΙΝΤΕΟcaretta- caretta ΒΙΝΤΕΟ

•Χαρακτηριστικό 1

Δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τεχνική επεξεργασία τηλεοπτικών προγραμμάτων και την παροχή υπηρεσιών,

 φωτογραφίεςβίντεο Γάμου Εκδηλώσεων Βαπτίσεων

Περισσότερα

•Χαρακτηριστικό 2

Ρεπεράζ (εύρεση χώρων για τα γυρίσματα), σχεδιασμός.

Η εμπειρία μας από το  ὁδοιπορικὸ Γυρίσματα στην Κρήτη βοηθήσει.  

Περισσότερα

 

 

Εκδηλώσεις

Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση Γάμου Βάπτισης.

 

 Περισσότερα 

εμπειρίατεχνογνωσία

Μπορείτε να ενημερωθείτε περισσότερο

 διαβάζοντας το εταιρικό προφίλ για την επιχείρηση

Περισσότερα

 

Επικοινωνία

 Το πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό μας μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι και να σου δώσει τη σχετική καθοδήγηση 

Περισσότερα